Monday, 28 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian Matematik (Mikropengajaran)

Rancangan Pengajaran Harian
View more documents from jocelynlly.


Refleksi Mikropengajaran
Kekuatan

Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan mikropengajaran ialah saya mempunyai suara yang tegas dan lantang. Suara saya yang lantang memudahkan murid-murid saya dapat mendengar dengan jelas. Selain itu, murid-murid saya juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh saya melalui suara lantang. Murid-murid akan menumpukan perhatian kepada penyampaian saya tanpa menghiraukan gangguan dari tapak bina di sebelah luar kelas.
            Penjelasan arahan yang saya bagi kepada murid-murid juga merupakan kekuatan yang didapati di dalam proses pengajaran saya. Saya memberi penjelasan arahan yang jelas tentang cara untuk menyiapkan lembaran kerja. Murid-murid saya memahami penjelasan arahan yang diberikan oleh saya. Mereka dapat membuat lembaran kerja selepas saya memberikan penjelasan cara untuk menyiapkannya. Tindakan yang diambil oleh murid-murid saya telah menunjukkan kefahaman mereka terhadap penjelasan saya.
            Saya juga memantau kelas apabila murid-murid sedang buat lembaran kerja. Pemantauan kelas dapat menolong saya mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Saya dapat membantu murid-murid saya dengan serta merta apabila mereka menghadapi masalah dalam lembaran kerja. Di samping itu, saya juga dapat memastikan murid-murid saya menyiapkan lembaran kerja yang diberikan oleh saya dengan lengkap dan sempurna melalui pemantauan kelas.