Sunday, 11 December 2011

Solving Problem

Solve the following problems.
1. Ramlan has 5705 stamps. Lina has 178 less than Ramlan. How many stamps does Lina have?

    ______________________________

    Answer: __________ stamps

2. Kamal takes 45 minutes to answer 9 questions. How long does he take to answer one question?

    ______________________________

    Answer: __________ minutes.

3. A coffee table has the length of 45cm. What is the total length of 7 such coffee tables?

    ______________________________

    Answer: __________ cm.

4. Roslan shared equally 960g of mangoes with Krishnan and Tan. What is the mass of the mangoes that Krishnan get?

    ______________________________

    Answer: __________ g.

5. A pencil costs 60 sen. How much will nine pencils cost?

    ______________________________

    Answer: __________.


Refleksi Soalan Penyelesaian Masalah
Saya telah menyediakan soalan penyelesaian masalah di atas untuk murid-murid saya di Tahun 3. Saya didapati ada segolongan murid saya sangat sukar menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah bagi subtopik operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan operasi bahagi. Masalah utama yang dihadapi oleh

Friday, 2 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian Matematik (Makropengajaran)
View more documents from jocelynlly


Refleksi Makropengajaran
Kekuatan

Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan makropengajaran ialah saya menggunakan kemudahan perisian komputer dan scanner dengan berkesan. Penggunaan kemudahan komputer di dalam kelas melancarkan proses pengajaran saya. Apabila saya menggunakan perisian komputer dalam p&p saya, saya didapati murid-murid saya dapat belajar dengan hati yang gembira. Selain itu, murid-murid saya juga dapat menumpukan perhatian semasa saya sedang mengajar dengan adanya perisian komputer tersebut.  
            Saya mengalami masalah masa pengajaran tidak tepat berdasarkan rancangan pengajaran harian semasa menjalankan mikropengajaran. Jadi, saya berhasrat dapat mencapai kemajuan dalam kelemahan yang dihadapi semasa mikropengajaran. Selepas saya menjalankan makropengajaran, saya lihat balik rakaman dan didapati bahawa masa pengajaran hanya terdapatnya sedikit perbezaan. Ini bermakna saya ada mencapai kemajuan dalam mkropengajaran saya. Saya akan berusaha lagi untuk mencapai kemajuan yang terbaik.
            Selain saya mencapai kemajuan dalam ketepatan masa pengajaran antara rancangan pengajaran harian, saya lebih berfasih dalam bahasa Inggeris jika berbanding dengan sesi mikropengajaran. Saya didapati bahawa saya yakin pada diri sendiri semasa saya berfasih bahasa Inggeris dalam sesi makropengajaran. Kefasihan bahasa Inggeris mendorong saya menjalankan makropengajaran dengan lancar.